بایگانی مطالب برای می, 2019

فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال قانونی خواهد شد!!!

به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال […]

ادامه مطلب